Zaštita zdravlja 02.02.2020.

Učinkovita zaštita zdravlja usmjerena je prije svega prema preventivnim mjerama, kao jedinom pouzdanom načinu zaštite, a ostvaruje se putem redovite edukacije koja uključuje edukaciju djece već od najranije dobi. Svrha ovog dijela priručnika je da djeca, uz pomoć kvalitetno osposobljenih odraslih osoba, usvoje zdrave navike života, osvijeste važnost kontinuirane brige o sebi i unaprijeđena vlastitog zdravlja.Učinkovita zaštita zdravlja usmjerena je prije svega prema preventivnim mjerama, kao jedinom pouzdanom načinu zaštite, a ostvaruje se putem redovite edukacije koja uključuje edukaciju djece već od najranije dobi. Svrha ovog dijela priručnika je da djeca, uz pomoć kvalitetno osposobljenih odraslih osoba, usvoje zdrave navike života, osvijeste važnost kontinuirane brige o sebi i unaprijeđena vlastitog zdravlja.