PROCEDURE PREMA ZAKONU O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura upravljanja ugovorima

Procedura zaprimanja računa

procedura putnih naloga

procedura stvaranja ugovornih obveza

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU

Financijski izvještaj za 2019. godinu možete preuzeti u poveznicama ispod

PR-RAS

BIL

bilješke

OBVEZE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Financijski plan za 2020. godinu možete preuzeti u poveznicama ispod

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU OPCI DIO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU POSEBNI DIO

plan nabave za 2020.

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu preuzmite u poveznicama ispod

1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. – opći

1. izmjene i dopune financisjkog plana za 2020. – posebni