Plan nabave za 2022. godinu

Preuzmi

Financijski izvještaj Dječjeg vrtića za 2021. godinu

Preuzmi

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA CVIT ZA 2022.

Opći dio
Plan – posebni dio

Polugodišnji Financijski izvještaj dječjeg vrtića za 2021.

Pr ras
Obaveze

Financijski plan za 2021. godinu možete preuzeti u poveznicama ispod

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE  ZA 2021. GODINU

Financijski izvještaj za 2020. godinu možete preuzeti u poveznicama ispod

Preuzmi

Financijski plan za 2020. godinu možete preuzeti u poveznicama ispod

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU OPCI DIO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020 GODINU POSEBNI DIO

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu preuzmite u poveznicama ispod

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. – opći

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. – posebni

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Financijski izvještaj za 2020. godinu preuzmite u poveznici ispod

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020.

Financijski izvještaj za 2019. godinu možete preuzeti u poveznicama ispod

PR-RAS

BIL

BILJEŠKE

OBVEZE