• Pravni i drugi opći akti

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Plan klasifikacijskih oznaka za 2020.

Pravil. o arh. grad.

Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Pravilnik o upisu CVIT

  • Planovi i izvješća o radu

Godišnji plan za 2019.-2020.

Godišnje izvješće za 2018.-2019.

Kurikulum 2020.