javne informacije

Sukladno Zakonu pravu na pristup informacijama, dječji vrtić će objavljivati zakone i ostale propise koji se odnose na naše područje rada,  opće akte i odluke, godišnje planove i programe, izvješća o radu, financijska izvješća, informacije o javnim uslugama, informacije o postupcima javne nabave, obavijesti o raspisanim natječajima, zaključke sa službenih  sjednica i dr.

Transparentan uvid u poslovanje

Link

Plan klasifikacijskih oznaka za 2022. godinu.

Preuzmi

07.02.2020

Financijski izvještaj 2019

Preuzmi

06.02.2020

Plan Klacifikacijskih oznaka za 2020

Preuzmi

28.01.2020

Plan nabave za 2020

Preuzmi

10.12.2019

Kurikulum DV Cvit za pedagošku 2019/2020 godinu

Preuzmi