javne informacije

Sukladno Zakonu pravu na pristup informacijama, dječji vrtić će objavljivati zakone i ostale propise koji se odnose na naše područje rada,  opće akte i odluke, godišnje planove i programe, izvješća o radu, financijska izvješća, informacije o javnim uslugama, informacije o postupcima javne nabave, obavijesti o raspisanim natječajima, zaključke sa službenih  sjednica i dr.

07.02.2020

Financijski izvještaj 2019

Preuzmi

06.02.2020

Plan Klacifikacijskih oznaka za 2020

Preuzmi

28.01.2020

Plan nabave za 2020

Preuzmi

10.12.2019

Kurikulum DV Cvit za pedagošku 2019/2020 godinu

Preuzmi