ODVOZ RECIKLABILNOG OTPADA / NARANČASTIH SPREMNIKA na području Općine Sv. Filip i Jakov za lipanj, srpanj i kolovoz 2022. godine Čistoća Zadar d.o.o. obavlja jednom u 2 tjedna, svaku drugu subotu kako slijedi:

LIPANJ: 4. i 18.

SRPANJ: 2., 16. i 30.

KOLOVOZ: 13. i 27.

Odvoz narančastog spremnika se dodatno ne naplaćuje te omogućuje uštedu naplate te prostora u zelenom spremniku za miješani komunalni otpad.

Narančasti spremnici namijenjeni su za odlaganje reciklabilnog otpada:

otpadne plastike

otpadnog metala

otpadnog papira

otpadnog stakla

drugih vrsta namijenjenih recikliranju ( npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

U njih se NE SMIJE odlagati: EE otpad, opasni, glomazni, građevinski i tekući otpad

Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.